Kursevi i obuke
I Team nudi profesionalne obuke u oblasti IT-a, marketinga i menadžmenta.
U novembru će biti organizovan kurs „Osnove Java programiranja“, broj časova – 24.
Uskoro će biti dostupno više informacija.

Organizacija poslovnih događaja
Organizujemo sve vrste poslovnih događaja: seminara, konferencija, prezentacija, promocija, sastanaka, team building aktivnosti itd…

Marketing i oglašavanje
Planiranje i sprovođenje marketing i digitalnih kampanja, i kampanja na društvenim mrežama.

Naši klijenti