Kursevi i obuke
I Team nudi profesionalne obuke u oblasti IT-a, marketinga i menadzmenta. I Team pruža nove prilike za internu edukaciju zaposlenih ili obrazovanje korisnika.

Organizacija događaja
Organizujemo sve vrste poslovnih događaja: seminara, konferencija, prezentacija, promocija, sastanaka, team building aktivnosti itd…

Marketing i oglašavanje
Planiranje i organizaciju marketing kampanja sa PR i telemarketing komunikacijom sa krajnjim korisnicima i stejkholderima …

Poslednje organizovani događaji
  • Collaborative Intelligence konferencija – Cisco & partners
  • HACK THE HACKER 2017 – TeleGroup Infosec konferencija
  • TeleGroup Infosec 2016
  • 15 godina kompanije TeleGroup
  • Cisco dan Beograd 2016
  • Atos Božićna proslava
Naši klijenti