Kreativni dizajn

Home » Usluge » Kreativni dizajn

Za svaki od poslovnih događaja koje I Team organizuje za svoje klijente obezbeđuje i  adekvatan vizuelni identitet koji ostaje upamćen. Osmišljavamo dizajn čitavog događaja i prepoznatljivo idejno rešenje koje naši klijenti mogu zadržati i koristiti u budućnosti.

Dizajn je jedan od pokretača kompanije i vrlo važan segment u postavljanju bolje komunikacije i veće konkurentnosti na tržištu.  Zato I Team uz organizaciju čitavog poslovnog događaja nudi usluge kreativnog dizajna i osmišljavanja slogana za bolju poslovnu komunikaciju preko promotivnih materijala svih vrsta i oblikovanja i publikacije grafičkih proizvoda koji će upotpuniti čitav događaj, a sve u dogovoru i saglasnosti sa našim klijentima.

Vizuelni identitet je prvi način prezentovanja jedne kompanije i to je prvi pokazatelj kvaliteta, a I Team pomaže svojim klijentima da odgovarajućim idejnim rešenjima poboljšaju i povećaju konkurentnost svog poslovanja.