O nama

Home » O nama

ITeam d.o.o.

ITeam je agencija za marketing, odnose s javnošću, konsalting, treninge i obuke osnovana 2003. godine u Beogradu. ITeam organizuje različite vrste poslovnih i PR događaja, konferencija, seminara i proslava, i pruža savetodavnu i praktičnu podršku klijentima u domenu marketinga, interne i eksterne komunikacije, odnosa s javnošću, vrši obuke i treninge zaposlenih.

Marketing i PR

Imamo više od 10 godina iskustva u organizaciji više od 200 različitih događaja u zemlji i inostranstvu konferencija, team building aktivnosti, workshopova, takmičenja, promocija, koncerata, VIP večera, godišnjica i proslava, sportskih aktivnosti i izleta.

Naš tim je zadužen za realizaciju čitavog događaja, od osmišljavanja jedinstvenog idejnog rešenja i definisanja ciljne grupe do post-event aktivnosti.

I Team pomaže svojim klijentima da na najbolji način promovišu i unaprede svoje poslovanje i poboljšaju komunikaciju sa postojećim i potencijalnim klijentima i partnerima. Zahvaljujući vlastitoj mailing listi klijenata iz IT sektora, javnog sektora, menadžera i stručnjaka iz drugih oblasti možemo obezbediti dobru posećenost svakog dešavanja koje organizujemo i uspešnu komunikaciju sa ciljnim grupama.

Korisnici naših usluga su najpoznatije kompanije iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija kao što su: EMC, Atos, Microsoft, IBM, Siemens ITS, Motorola, Teletel, različita ministarstva, EUnet, Telegroup, Konsing, Algotech, Telefonija, Arrow, Pexim, RRC, Francuska Ambasada u Beogradu, JAT, Miss YU

ITeam je zadužen za obezbeđivanje adekvatne medijske propraćenosti svakog događaja kao i za objavljivanje izveštaja i novosti u elektronskim i štampanim medijima.

Zahvaljujući našoj obimnoj bazi medijskih kuća i novinskih agencija specijalizovanih za IT sektor i zajedničkoj dugogodišnjoj saradnji, možemo obezbediti adekvatnu medijsku propraćenost svih dešavanja, kao i organizovanje press konferencija u cilju unapređenja imidža naših klijenata.

Obuke, work shopovi, e-learning

ITeam konsalting može da Vam pomogne da ostvarite konkurentsku prednost kroz svoje zaposlene, tako što ćete investirati u učenje bazirano na najboljim praksama i sa vrhunskim predavačima.

ITeam d.o.o. u saradnji sa firmom Idego nudi e-lerning platformu i on line kurseve. U vreme kad većina organizacija preispituje ključne faktore uspeha za kreiranje konkurentske prednosti na tržištu sigurno dolaze do jednog jedinstvenog zaključka, a to je da uspeh organizacije zavisi o održivom rukovođenju ljudskim resursima. Kroz svoj višegodišnji rad s timom stručnjaka iz područja upravljanja ljudskim resursima, marketinga, IT-a, pedagoga, uglednih profesora i ostalih relevantnih stručnjaka, te u saradnji s našim korisnicima razvili smo kurseve iz različitih oblasti.