Obuke i kursevi

Home » Usluge » Obuke i kursevi

Aktuelni kurs:

Napredno upravljanje i izveštavanje za SAP sisteme – 2-dnevna radionica, webinar

I Team pruža nove prilike za internu edukaciju zaposlenih ili obrazovanje korisnika.

I Team nudi profesionalne obuke u oblasti IT-a, marketinga i menadzmenta. Od kurseva u 2016. godini nudimo:

  • Uvod u programiranje i programski jezik Java
  • Napredno programiranje Java
  • Alati za analizu finansijskih izveštaja
  • Mikroservisna arhitektura: razvoj i migracija aplikacija za Cloud
  • Upravljanje projektima

Takođe, ITeam u saradnji sa firmom Idego nudi e-learning platformu i obuku na našem serveru ili instalaciju platforme na Vašim serverima. Izrađujemo on line kurseve u trajanju od 30 minuta, a kursevi ostaju u Vašem vlasništvu.