Strateško planiranje

Home » Usluge » Strateško planiranje

I Team upotrebljava svoja iskustva i znanja i pomaže kompanijama svojih klijenata da putem strateškog planiranja utvrde ključne procese svoje delatnosti, da postave realne ciljeve, zadatke i strategije za ispunjenje svoje misije, da se približe ostvarenju svojih vizija i da ostvare optimalno učešće na tržištu.

Strateško planiranje je jedan od preduslova uspešnog i efikasnog razvoja organizacije, a I Team omogućava svojim klijentima da, uz dobro izrađen plan, uvećaju izglede za postizanje željenih rezultata, sprovodeći akcije koje treba da oblikuju i vode organizaciju prema budućnosti, sledeći viziju definisanja ciljeva, puta i načina delovanja.

I Team omogućava i strateško marketinško planiranje- trajni i kontinuiran program komuniciranja s ciljem zadržavanja starih i sticanja novih klijenata.

Identifikacija prilika i pretnji sastavni je deo strateške analize koja se koristi u procesu strateškog planiranja, što čini i osnovu SWOT analize koja može biti izvrstan i brz “alat” za istraživanje mogućnosti i razvoj novih strategija.