Internet marketing

Home » Usluge » Internet marketing

Internet  marketing je danas  najefikasniji  način  komunikacije sa  klijentima i predstavljanja  jedne  kompanije.

I Team nudi usluge ove vrste oglašavanja uz precizno definisanje odgovarajuće ciljne grupe za svakog klijenta. Bavi se istraživanjem i kreiranjem strategije on line marketinga u odnosu na željene ciljeve.

Internet marketing obuhvata i kreativan i tehnički aspekt, uključujući dizajn, e mail marketing, izradu web sajtova i banera.

I Team je u mogućnosti da preko e mail marketinga informiše sve one koji žele da budu upućeni u poslovanje i usluge jedne kompanije. Na ovaj način se ostvaruju dobri odnosi sa klijentima, a mogu se privući i novi saradnici.

Takođe, nudimo i usluge izrade namenskih web sajtova, kao i optimizaciju sajtova za pretraživanje koja za cilj ima veću posećenost nekom sajtu.