Arhiva za May, 2016

Home » May 2016

Cisco – Greenlight for Girls

Cisco Beograd je uz podršku NVO iz Belgije "Greenlight for Girls" održao trodnevnu radionicu od 25-27. maja 2016. godine za učenice osnovnih škola u svojim poslovnim prostorijama u Airport city-ju. Učenice osnovnih škola iz Beograda, Novog Pazara i Novog Sada su se upoznale sa svetom IT-a i tehnologija, a Cisco zaposleni su im demonstrirali kako funkcionišu uređaji Arduino, Coding i Teleprescence Video conferencing. Devojčice uzrasta od 12 do 15 godina su se na zabavan način upoznale sa informacionim tehnologijama, a Cisco je na ovaj ... Opširnije

I Team u saradnji sa Informacionim društvom organizovao prezentaciju “Računarski sistemi za korišćenje računara za osobe sa invaliditetom ruku”

I Team i Informaciono društvo Srbije su organizovali dve prezentacije u Beogradu i Novom Sadu na kojima je predstavljen sistem koji omogućava rad na računaru osobama sa invaliditetom ruku. E-inkluzija ima za cilj da istražuje rešenja i pruži pomoć ljudima sa invaliditetom u korišćenju interneta. Specijalni softver omogućava unos komandi bez upotrebe ruku. Zadavanje komandi se vrši preko čitanja EEG signala ili praćenjem pomeranja oka, što izaziva pomeranje kursora na ekranu. Na YouTube stranici se nalazi prikaz snimka kako radi prototip sistema. Prva prezentacija je održana ... Opširnije